نتایج جستجو برای "تیتراسیون مخلوط اسید قوی و ضعیف با باز قوی"


  • طرز تهیه محلول های بافری
    بافرها یا تامپون ها بافر سیستم یا محلولی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن (باز قوی) و یا از یک باز ضعیف و نمک آن (اسید قوی) تشکیل می شود.خاصیت سیستم یا محلول بافری این است ک...