نتایج جستجو برای "خازن"


 • تست خازن و نحوه خواندن مقدار ظرفیت خازن
  خازن: خازن المانی است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند و ساختمان آن از دو قسمت تشکیل شده است. الف) صفحات هادی: که به آن جوشن نیز می گویند .معمولا از ورقه های نازک ...
 • دشارژ خازن
  هرگاه دو سر خازنی را که شارژ می باشد به یک مقاومت وصل کنیم خازن خالی می شود.در شکل زیر اگر کلید K بسته باشد در هر لحظه داریم : I=VC/R (رابطه ۱ مدار شارژ خازن از طرفی جریان بر...
 • شارژ خازن
  وسایل آزمایش: خازن،ولت متر دیجیتال با مقاومت داخلی بیش از ۱۰ مگا اهم یا ولت متر الکترونیکی ،منبع تغذیه DC ،کلید تغذیه ای ،کرنومتر و سیم های رابط الف)شارژ خازن: هرگاه دو...
 • انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
  انتقال انرژی الکتریکی: طیف وسیع و گسترده استفاده از انرژی الکتریکی باعث شده است تا مصرف کننده های الکتریکی معمولا نسبت به محل نیروگاه فاصله مکانی زیاد داشته باشند و ...
صفحه 1 از 2 12