نتایج جستجو برای "خونگیری"


  • تست کومبس مستقیم
    تست کومبز مستقیم برای پیدا کردن SRBC در خون انجام می گیرد Sensitized RBC گلبول های قرمزی که توسط آنتی بادی یا اجزا کمپلمان پوشیده شده اند. این سلول ها توسط ماکروفاژهای مستقر د...
  • آزمایش گرفتن خون از بیماران
    جهت گرفتن خون از بیماران ۳ روش کلی وجود دارد: سوراخ کردن پوست ( سوراخ کردن مویرگ ) : جهت آزمایشاتی که به مقدار خون کمی نیاز دارند صورت می پذیرد. سوراخ کردن ورید : جهت آزما...