نتایج جستجو برای "ذوب قلیایی"


 • تجزیه عنصری
  تجزیه عنصری: اجزا اصلی یک ترکیب آلی شامل کربن و هیدروژن است برای پی بردن به وجود این دو عنصر در یک ترکیب ,آن را با اکسید مس(II) وارد واکنش نموده که کربن آن به CO2 و هیدروژن ...
 • شناساگرهای شیمیایی
  شناساگرهای شیمیایی: در حالت کلی شناساگر ماده ای رنگی است که معمولا از مواد گیاهی به دست می آیند و می توانند به شکل اسیدی یا بازی موجودیت یابند.شناساگرها برای شناسایی ...
 • تهیه دی بنزال استون
  عنوان آزمایش: تهیه دی بنزال استون هدف از آزمایش: آشنایی با تهیه دی بنزال استون ومحاسبه راندمان اگر مخلوط آلدئیدها و یا کتونهای متفاوت و یا هر دوی آنها در محیط حضور داش...
 • شناسایی لیپیدها
  لیپیدها یا چربی ها مواد طبیعی حیوانی یا گیاهی هستند که در آب نامحلول بوده و در بعضی از حلال های آلی مانند اتر،کلروفرم،بنزن و الکل گرم حل می شوند. از جمله نقش های لیپید...
صفحه 1 از 2 12