نتایج جستجو برای "روده ماهی"


 • کرم خاکی
  کرم خاکی کرم‌های خاکی جانورانی هستند که دارای بدنی نرم می باشند. بدن آنها به بند هایی تقسیم شده است. آنها استخوان ندارند و معمولاً دراز و پوستی هستند. کرم‌ها از گوناگ...
 • تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید(Reomatoid Arthritis)
  آرتریت روماتوئید(Reomatoid Arthritis): آرتریت روماتوئید بیماری سیستمیکی است با علت نامعلوم که مفاصل و اندامها را بطور قرینه گرفتار کرده و به غیر از مفاصل، در سایر ارگانهای بد...
 • اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره )
  اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره ) : اسید اوریک یکی از ترکیبات ازت دار غیر پروتئین خون می باشد این ترکیبات محصول نهایی متابولیسم بازهای پورینی در انسان می باشد. باز ها...
 • کرم تریشین (کرم لوله ای)
  کرم تریشین ((کرم تریشین تنها بوسیله گوشت خوک به انسان منتقل میشود. کرم تریشین به ماهیچه هاى بدن نفوذ کرده ، و به آسانى از بین نمى رود، و یک گرم گوشت خوک ممکن است هزارها ...
صفحه 1 از 2 12