نتایج جستجو برای "زیستی"


 • روش های جداسازی DNA کروموزومی
  به علت اندازه بزرگ و طبیعت شکننده DNA کروموزومی , جداسازی کامل و خراب نشده ی آن مشکل است. روش های متعددی برای جداسازی DNA در شکل فعال زیستی ، توسعه یافته است اما همچنین در ...
 • اکولوژی(بوم شناسی)
  اکولوژی تعریف اکولوژی یا بوم شناسی: مطالعه برهم­کنش موجودات و محیط­شان است. محیط و موجودات دو بخش اساسی در اکوسیستم می باشند. برای محیط دو بخش مشخص وجود دارد: ۱- محیط ...
 • الکتروفورز(electrophoresis)
  الکتروفورز به حرکت ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین باردار هستند می توان با قرار دادن آنها در یک میدان ا...
 • میکروب ها باهوش هستند
  بسیاری از باکتری ها و آغازیان رفتارهای هوشمندانه و قابل ملاحظه ای از خود نشان می دهند. این رفتارهای هوشمندانه، از آن نوع که در انسان و یا سایر موجودات پیچیده می بینیم...
صفحه 1 از 3 123