نتایج جستجو برای "سلول های روزنه گیاهی"


  • انواع روزنه های گیاهی
    روزنه ها Stomata : در بین سلول های اپیدرمی سلول های روزنه که از دو سلول لوبیایی شکل که به آنها guard cell گفته می شود و بین این دو سلول سوراخ روزنه Ostiol قرار دارد. سلول های روزنه ...