نتایج جستجو برای "فسفر"


  • تهیه سیکلوهگزن
    تهیه سیکلوهگزن در واکنش های حذفی معمولا دو اتم با دو گروه ازز یک مولکول حذف می گردند بدون آنکه اتم یا گروه دیگری جانشین گردد.اتم یا مولکول حذفی معمولا از دو اتم مجاور ...
  • طرز تهیه انواع محلولهای آزمایشگاهی
    طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی معرف تیمول فتالئین : ۰٫۴ گرم تیمول فتالئین ‌را در ۶۰۰ میلی لیتر اتانول حل نموده و سپس ۴۰۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه نموده و محلول را هم بزن...
صفحه 1 از 3 123