نتایج جستجو برای "فشار اسمزی"


  • پدیده اسمز(osmosis)
    پدیده اسمز(osmosis) انتشار مولکول های آب از جدار غشا در پاسخ به یک شیب غلظت را اسمز گویند.اسمز حالتی خاص از انتشاراست .پرده هایی که نسبت به آب نفوذ پذیرند پرده های نیمه ترا...
  • اندازه گیری قند خون ناشتا : FBS (FAST BLOOD SUGAR
    اندازه گیری قند خون ناشتا : FBS (FAST BLOOD SUGAR) برای اندازه گیری قند خون فرد باید ناشتا باشد به این دلیل که بعد از صرف غذا و مواد قندی میزان قند خون افزایش قابل توجهی می یابد ک...
  • انواع محیط کشت میکروبی و اصول تهیه آنها
    میکروارگانیسم ها همانند سایر موجودات زنده برای ادامه زندگی به محیط زیست نیاز دارند که مواد لازم جهت متابولیسم و تکثیر آنها را دارا باشد.ضمنا این محیط باید دارای دما,...
صفحه 1 از 2 12