نتایج جستجو برای "گزارش کار آز ژنتیک 2"


  • اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره )
    اندازه گیری اسید اوریک خون ( اوره ) : اسید اوریک یکی از ترکیبات ازت دار غیر پروتئین خون می باشد این ترکیبات محصول نهایی متابولیسم بازهای پورینی در انسان می باشد. باز ها...
صفحه 1 از 2 12