نتایج جستجو برای "Cod"


  • Enzyme Assays
    سنجش آنزیم: – نسخه تجدید نظر شده و به روز شده از یک کتاب بسیار مشهور – تکنیک های کاربردی گسترده در سراسر علوم بیومولکولی – اصول عمومی همراه با روش عملی Enzyme Assay...
  • Molecular Genetics of Bacteria, 4th Edition
    ژنتیک مولکولی باکتری ها: چهارمین نسخه از این کتاب بسیار موفق به ارائه مقدمه ضروری به ژنتیک مولکولی باکتری می پردازد.ژنتیک مولکولی باکتری ها در حال حاضر پوشش وسیع تری ...
  • وسایل گرم کننده آزمایشگاه
    وسایل گرم کننده آزمایشگاه چراغ گاز (Bunsen burner ) چراغ گاز آزمایشگاه وسیله ای ساده برای سوزاندن گاز و تولید گرما می باشد و در آزمایشگاه ها برای گرم کردن از این وسیله استفا...
صفحه 1 از 2 12