نتایج جستجو برای "HA"


  • هالوژناسیون الکل ها(Halogenation )
    هالوژناسیون(Halogenation ) وارد نمودن یون X- در ترکیبات آلی را هالوژناسیون گویند با توجه به این که عمل کننده در این واکنش ها یون منفی بوده لذا مکانیسم هالوژناسیون می تواند ب...
  • انواع الکتروموتور
    الکتروموتورها ماشین های الکتریکی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل نموده و باعث چرخش دستگاه متصل به آن اعم از پمپ، همزن و… می شوند. این ادوات از پر...
صفحه 1 از 10 12345...»