نتایج جستجو برای "Met"


  • Enzyme Assays
    سنجش آنزیم: – نسخه تجدید نظر شده و به روز شده از یک کتاب بسیار مشهور – تکنیک های کاربردی گسترده در سراسر علوم بیومولکولی – اصول عمومی همراه با روش عملی Enzyme Assay...
  • شناساگرهای شیمیایی
    شناساگرهای شیمیایی: در حالت کلی شناساگر ماده ای رنگی است که معمولا از مواد گیاهی به دست می آیند و می توانند به شکل اسیدی یا بازی موجودیت یابند.شناساگرها برای شناسایی ...
  • رنگ آمیزی کپسول باکتری
    مقدمه بعضی از باکتریها ماده لزجی از خود ترشح می کنند که خارج از سلول و پیرامون آن جمع می شود و دیواره سلولی رامی پوشانداین لایه کپسول نامیده می شود که ضخامتهای متفاوت ...
صفحه 3 از 4 1234