نتایج جستجو برای "right"


  • دانلود کتاب model based inference in the life sciences
    این کتاب در مورد اطلاعات نظری روش های خیلی دقیق استنتاج بر اساس اطلاعات Kullback–Leibler می باشد. هدف از نوشتن این کتاب ارائه ی آمارهای خیلی دقیق استنتاج از داده ها و مدل ه...
  • تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر
    آنتالپی تبخیر با نماد ΔHvap به عنوان گرمای نهان یا گرمای تبخیر شناخته می شود . به انرژی مورد نیاز برای تبدیل یک مایع به گاز آنتالپی تبخیر می گویند که واحد آن ژول بر مول ...
صفحه 1 از 11 12345...»