با ارسال گزارش کار، مقالات و کتاب به ما، در صورت تایید با نام شما در سایت گزارش کار اضافه می شود و اشتراک جایزه خواهید گرفت.

قبل از ارسال به موارد زیر دقت کنید:

  1. محتوا باید به صورت کامل و صحیح ارسال شود.
  2. محتوای ارسالی نباید در این سایت موجود باشد. قبل از ارسال، موضوع آن را در سایت جستجو کنید.
  3. محتوای ارسالی نباید شامل حقوق کپی رایت رایج و قانونی در ایران باشد.

همچنین گزارش کار های درخواستی خود را نیز برای ما ارسال نمایید تا کمتر از 48 ساعت آن را در سایت مشاهده نمایید.