اندازه گیری تری گلیسرید های خون

اندازه گیری تری گلیسرید های خون :

تری گلیسرید های ترکیبات استری از گلیسرول و اسید چرب است که در تشخیص و پی گیری اطلاعات به لیپو پروتئین ها اهمیت زیادی دارند در پلاسما در اتصال به آپو لیپوپروتئین ها به شکل VLDLو شیلومیکرون ها حمل می شوند و اندازه گیری آنها در پیشبینی خطر ابتلا به بیماری آرترواسکلروز ( تصلب شرایین ) – کنترل سطح چربی ها – بررسی درمان و عمل کرد داروهای پایین آورنده ی سطح چربی حائز ...

ادامه مطلب ←
1

اندازه گیری قند خون ناشتا : FBS (FAST BLOOD SUGAR

اندازه گیری قند خون ناشتا : FBS (FAST BLOOD SUGAR)

برای اندازه گیری قند خون فرد باید ناشتا باشد به این دلیل که بعد از صرف غذا و مواد قندی میزان قند خون افزایش قابل توجهی می یابد که نمی تواند نشان

دهنده ی میزان قند خون طبیعی باشد .

در حالت عادی میزان قند خون ۸۰ الی ۱۲۰ mlgr/dlit می باشد که بعد از صرف غذا به ۱۷۰ هم می رسد و وقتی این میزان در زمان گرسنگی طولانی به کمتر از ...

ادامه مطلب ←
0