تست خازن و نحوه خواندن مقدار ظرفیت خازن

خازن:

خازن المانی است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند و ساختمان آن از دو قسمت تشکیل شده است.

الف) صفحات هادی: که به آن جوشن نیز می گویند .معمولا از ورقه های نازک از جنس آلمینیوم ، روی یا نقره ساخته می شوند.

ب) عایق بین صفحات هادی: که به آن دی الکتریک نیز گفته می شود . معمولا خازن ها از نوع دی الکتریک به کار رفته در ساختمان آنها نام ...

ادامه مطلب ←
0