تعیین و محاسبه ی سختی آب

تعیین و محاسبه ی سختی آب

هدف:آشنایی با سختی موقت و دائم آبهای آشامیدنی و چگونگی محاسبه آنها

مفاهیم:

آب یکی از فراوان ترین ترکیبات زمین است و از آن به عنوان بزرگترین حلال شیمیایی یاد شده است.آب یکی از اساسی ترین تشکیل دهنده های بافت های بدن می باشد و یکی از پایدارترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت می شود و به عنوان ضروری ترین عامل حیات و فیزیولوژی بدن شناخته شده است.بدون آب کلیه ی اعمال حیاتی انسان متوقف می ...

ادامه مطلب ←
0