تقسیم میتوز(Mitosis) به همراه فیلم مراحل تقسیم میتوز

تقسیم میتوز(Mitosis):

تقسیم میتوز به کمک میکروسکوپ های نوری در سلول های زنده قابل مشاهده است این تقسیم در سلول های سوماتیک رخ می دهد و در پایان آن دو هسته یکسان و مشابه با هسته سلول مادری به وجود می آید.اگرچه ایم مرحله از چرخه ی سلولی سهم زمانی نسبتا کمی را شامل می شود (در سلول های پستانداران که یک بار در روز و گاهی حتی یک بار در سال تقسیم می شوند حدودا یک ساعت طول می کشد) ...

ادامه مطلب ←
2