Molecular Genetics of Bacteria, 4th Edition

ژنتیک مولکولی باکتری ها:

چهارمین نسخه از این کتاب بسیار موفق به ارائه مقدمه ضروری به ژنتیک مولکولی باکتری می پردازد.ژنتیک مولکولی باکتری ها در حال حاضر پوشش وسیع تری از ژنومیکس , microarrays و پروتومیکس را ایجاد کرده است.درمان های پیشرفته که از ژنتیک کلاسیک و مدرن نشات می گیرد به درک ما از چگونگی کارکرد باکتری ها کمک می کند. تمرکز این کتاب بصورت تخصصی و ویژه بر باکتری ها تمرکز کرده است و برای دانشجویان رشته های میکروبیولوژی، ...

ادامه مطلب ←
0