آزمایش سرولوژی تشخیص تب مالت

آزمایش سرولوژی تشخیص تب مالت:

باکتری بروسلا عامل ایجاد بروسلوز(تب مالت یا تب مواج), این بیماری زئونوز (مشترک بین انسان و دام) می باشد.

در دام ایجاد سقط جنین می کند. ابتلا انسان با :

۱) تماس مستقیم با حیوان (کشاورزان- دامداران- دامپزشکان- کارکنان کشتارگاه)

۲) مصرف لبنیات آلوده (شیر- پنیر- بستنی- خامه و….)

عوامل بیماری بروسلا که شامل :

گونه های بیماریزا:

بروسلا ملی تنیس : بزو گوسفند

برسلا آبورتوس: گاو

بروسلا کانیس: سگ

بروسلا سوئیس: خوک و گوزن

گونه های غیر بیماری زا:

بروسلا اویس: گوسفند

بروسلا نئوتوما: موش

تطاهرات بالینی: تب ...

ادامه مطلب ←
0