قوانین مهم در اکولوژی

1-اکولوژی را تنها در سایه ی تکامل می توان فهمید:
تنوع فوق العاده ی موجودات و گنجینه ی تنوع ریخت شناسی ,فیزیولوژی و رفتار آنها ,همه و همه ارمغان میلیون ها سال تکامل است.این تاریخ تکاملی اثری ماندگار بر هر یک از افراد گذاشته است .درک الگوهای امروزی ,تنها در سایه ی این میراث تکاملی ممکن است.برای مثال اگر می خواهیم بفهمیم که چرا شترمرغ ,لکویی و rhea پرندگانی هستند که پرواز نمی کنند (یک ...

ادامه مطلب ←
0