دانلود کتاب model based inference in the life sciences

model based inference in the life sciences a primer on evidence

این کتاب در مورد اطلاعات نظری روش های خیلی دقیق استنتاج بر اساس اطلاعات Kullback–Leibler می باشد. هدف از نوشتن این کتاب ارائه ی آمارهای خیلی دقیق استنتاج از داده ها و مدل های مورد ...

ادامه مطلب ←
0